Gabinet diagnostyczno - terapeutyczny

Neurologopeda - Katarzyna Stalińska

Katarzyna Stalińska

Logopeda i pedagog specjalny z 14 - letnim stażem pracy, z ogromną pasją wykonująca swój zawód. Kreatywna, zaangażowana, cierpliwa, aktywna w poszukiwaniu nowych metod i technik przydatnych w prowadzeniu terapii logopedycznej. Zawodowo ukierunkowana na prowadzenie terapii logopedycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jednocześnie pragnąca rozwijać się w obszarze bardzo wczesnej interwencji logopedycznej. Doświadczenie zawodowe nabyte jako logopeda w pabianickim przedszkolu integracyjnym obecnie wykorzystuje prowadząc działalność własną.

Prywatnie szczęśliwa żona i mama dwójki dzieci: 12-letniego Franka i 8 –letniej Marty.

Wykształcenie:

+
 • 2000 – 2005 studia dzienne Uniwersytet Łódzki
 • Kierunek: edukacja specjalna

  Tytuł zawodowy: magister edukacji specjalnej

  Studia podyplomowe:

 • 2016 – 2018 - Neurologopedia Kliniczna ze Wczesną Interwencją Logopedyczną Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 4 semestry
 • 2014 – Neurologopedia ogólna i dziecięca, AHE Łódź – 2 semestry
 • 2005 - 2007 Logopedia, WSP Łódź – 4 semestry

Szkolenia zawodowe:

+

  Rok 2019:

 • „Sensory babies – master class course”- specjalistyczny kurs z zakresu organizacji i integracji sensorycznej u małych dzieci od poczęcia do okresu przedszkolnego.”
 • „Pielęgnacja neurorozwojowa i rozwój dziecka w 1 roku życia z uwzględnieniem zaburzeń napięcia mięśniowego.”
 • „Pielęgnacja neurorozwojowa i rozwój dziecka w 1 roku życia z uwzględnieniem zaburzeń napięcia mięśniowego – warsztat rozwijający.”
 • „Ankyloglossia u noworodków i niemowląt.”
 • „Trudności w karmieniu i jedzeniu. Diagnoza i elementy terapii karmienia wg standardu szkoły terapii karmienia od pestki do ogryzka.”
 • Rok 2018:

 • „ Fizjologiczna metoda terapii zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania u dzieci od 3 do 4 roku życia z dyslalią obwodową.”
 • „Wykorzystanie elementów metody werbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.” Cz.I
 • Rok 2017:

 • „ Logorytmika – ruch- słuch – słowo” – kurs certyfikowany
 • „ Ćwiczenia funkcji słuchowych – rozwojowe programowanie terapii.” Centrum Metody Krakowskiej
 • „ Ćwiczenia funkcji wzrokowych – rozwojowe programowanie terapii.” Centrum Metody Krakowskiej
 • „Integracja Odruchów Ustno – twarzowych cz.I” Międzynarodowy Instytut dr S. Masgutowej
 • „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii – moduł I.”
 • Udział w rocznym programie zorganizowanym przez redakcję portalu Pracowania Logopedy.pl pt. „Ogólnopolski program doskonalenia umiejętności praktycznych logopedów.”
 • Rok 2016:

 • „ Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji…” Centrum Metody Krakowskiej
 • „Terapia taktylna”- Międzynarodowy Instytut dr S. Masgutowej
 • Rok 2015:

 • „ Diagnoza i terapia motoryczna mowy. Metoda Pozycji Oralnej Oral Motor Teraphy.”
 • Rok 2014:

 • „ Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się”
 • Seminarium „ Wczesna interwencja terapeutyczna”
 • Rok 2012:

 • „Stymulacja mechanizmów lewopółkolowych – usprawnienie pracy lewej półkuli mózgu.” Centrum Metody Krakowskiej